GRS Certified Swim Shorts

Vad är Global Recycled Standard?

Vi är stolta över att våra badbyxor tillverkas helt av återvunna material, vilket har gett dem den prestigefyllda GRS-certifieringen. Men vad innebär GRS?

GRS, eller Global Recycled Standard, är en prestigefylld certifiering som fastställer kriterier för tredjepartsverifiering av återvunnet material. Den omfattar även spårbarhet, sociala och miljömässiga riktlinjer samt begränsningar av kemiska ämnen. Denna certifiering administreras av Textile Exchange, en ledande global ideell organisation som arbetar för att främja hållbara praktiker inom textilindustrin.

Global Recycled Standard

Global Recycled Standard (GRS) spelar en central roll för att främja hållbara metoder och ökad transparens inom återvinningsindustrin. Certifieringen syftar till att garantera integritet och spårbarhet för återvunna material genom hela produktens leveranskedja. Här ger vi en närmare inblick i de viktigaste aspekterna av GRS-certifieringen och vad den omfattar.

Nyckelaspekter av GRS-certifiering

 1. Verifiering av återvunnet material: GRS säkerställer att materialen uppfyller ISO:s definition av "återvunnet", och godkänner både material från före och efter konsumentanvändning.

 2. Ansvarsfulla produktionsmetoder: Standarden ställer strikta sociala och miljömässiga krav på produktionsplatserna, inklusive förbud mot skadliga kemikalier.

 3. Spårbarhet i leveranskedjan: GRS-certifieringen säkerställer att identiteten hos återvunna material bevaras från källan till den slutliga produkten, vilket ökar transparensen och stärker konsumenternas förtroende.

 4. Tredjepartscertifiering: En ackrediterad certifieringsorganisation granskar noggrant varje steg i leveranskedjan för att säkerställa att alla processer överensstämmer med GRS-standarderna.

 5. Märkning och kommunikation: Produkter som uppfyller alla GRS-krav kan bära RCS- eller GRS-logotypen, vilket underlättar välgrundade inköpsbeslut för både konsumenter och varumärken.

 6. Engagemang från intressenter: Utvecklingen och hanteringen av GRS innebär globalt samarbete mellan producenter, leverantörer, varumärken och återförsäljare.

Mål och omfattning

 • Standardisera definitionen av "återvunnet" över olika tillämpningar.
 • Spåra och följa återvunna insatsmaterial.
 • Möjliggöra för konsumenter och varumärken att fatta välgrundade beslut.
 • Minimera produktionens skadliga påverkan på människor och miljön.
 • Säkerställa att materialen i den slutliga produkten verkligen är återvunna och bearbetas på ett hållbart sätt.
 • Främja innovation för att hantera kvalitetsproblem relaterade till användning av återvunna material. Läs mer på Global Recycled Standard.

Standarden omfattar en mångfald av material, däribland textilier, metaller, plaster och pappersprodukter. Den gäller för produkter som består av minst 20% återvunnet material och kräver att varje steg i produktionskedjan, från återvinning till färdig produkt, är certifierat.

GRS-certifierade badshorts
GRS-certifierade badshorts

Fördelar och Global Räckvidd

Certifiering enligt GRS erbjuder flera fördelar, bland annat förstärkt varumärkesprofil, tillgång till nya marknader och följsamhet till gällande regelverk. Den främjar även en cirkulär ekonomi genom att stimulera användandet av återvunna material och minska avfall. Med sin globala närvaro och tillgänglighet i många länder, betonar GRS sin viktiga roll i den internationella handeln och för miljömässig hållbarhet.

Sammanfattning

Global Recycled Standard-certifieringen utgör en grundpelare i arbetet för att göra den globala leveranskedjan mer hållbar och öppen. Certifieringen, som sätter strikta krav på återvinningsprocesser, ansvarsfull produktion och tydlig produktmärkning, möjliggör för företag att demonstrera sitt hållbarhetsengagemang. Samtidigt förser den konsumenter med tillförlitlig information om de produkter de väljer att köpa.

Referenser

 • Textile Exchange. "Recycled Claim Standard (RCS) + Global Recycled Standard (GRS)." Textile Exchange
 • Control Union. "GRS - Global Recycled Standard." Control Union
 • Intertek. "Global Recycled Standard (GRS) and Recycled Claim Standard (RCS)." Intertek
 • GCL International. "Global Recycled Standard (GRS)-Certifiering." GCL International
 • NSF. "Global Recycled Standard." NSF