GOTS

Vad innebär GOTS certifiering?

GOTS, vilket är förkortningen av Global Organic Textile Standard, representerar en av de mest framstående internationella ekologiska märkningarna inom textilindustrin. Denna standard omfattar enbart produkter tillverkade av naturliga fibrer, såsom bomull och ull, men möjliggör en viss andel syntetiska material. GOTS-standardens riktlinjer är indelade i två huvudsakliga nivåer:

  • Nivå 1 – "Ekologisk": Denna nivå förutsätter att över 95 % av textilfibrerna är av ekologiskt ursprung.
  • Nivå 2 – "Tillverkad med ekologiska material": Här krävs att över 70 % av textilfibrerna är ekologiska.

Certifieringen utförs av auktoriserade certifieringsorgan och upprätthålls genom slumpvisa kontroller vid producenternas anläggningar.

GOTS-certifieringen antar en helhetssyn på både produkten och tillverkningsprocessen. Det innebär att strikta krav ställs på samtliga steg i tillverkningskedjan: från odling och skörd till förberedelse och skapande av den färdiga produkten. Standardens krav sträcker sig över områden som miljöpåverkan, vattenanvändning, arbetsmiljö och sociala aspekter. Här är några exempel på dessa krav:

  • Användning av ekologiska fibrer, såsom bomull, som måste vara lätt identifierbara, spårbara och separat hanterade från konventionella fibrer.
  • Förbjud mot odling av genetiskt modifierade organismer (GMO) inom bomullsproduktionen.
  • Samtliga kemikalier som används i processen måste genomgå en utvärdering och uppfylla strikta normer gällande toxicitet och nedbrytbarhet.
  • Sociala kriterier som bygger på de centrala riktlinjerna från International Labour Organization (ILO) måste efterlevas av alla involverade aktörer i produktionskedjan.

Genom GOTS-certifieringen tas ett kraftfullt steg mot ett mer hållbart och ansvarsfullt tillvägagångssätt inom textilindustrin, med fokus på att bevara naturens resurser och samtidigt säkerställa värdighet och välbefinnande för alla som är engagerade i processen.