K A Almgren sidenväveri & museum

Knut August Almgren (1806–1884) startade år 1833 ett sidenväveri på Södermalm i Stockholm för vävning av bland annat sjalar, band, möbel- och klänningstyger. Vävstolarna var utrustade med den senaste tekniken, så kallad jacquardmekanik, en fransk uppfinning som Almgren hade smugglat med sig från en studieresa. I jacquardvävstolarna programmeras sidentygernas mönster med hålkort.  En tidig form av dator! Med hjälp av den här uppfinningen gick det mycket fortare att väva mönstrade sidentyger än tidigare.

Det gick bra för Almgrens och företaget expanderade.  1862 uppfördes fabriksbyggnaden på Repslagargatan och här väver vi än idag sidentyger och band på de ursprungliga jacquardvävstolarna.

På 1870-talet arbetade över 280 personer i företaget och det flesta var kvinnor som arbetade som väverskor, vinderskor, varperskor, spolerskor, sömmerskor och franserskor. Det som har producerats allra mest är sidensjalar som det var stor efterfrågan på under 1800talets andra hälft. 

År 2020 byggnadsminnesförklarades Almgrens sidenväveri och den tillhörande gårdsmiljön. 

Varmt välkommen att besöka Skandinaviens äldsta ännu aktiva industrimiljö!